Wat dor to finnen is ünner Groafschupper Plattproaterkring (Rg.).

2572
Grafschafter Platt.
Eine Wanderung durch die variantenreiche plattdeutsche Sprache der Grafschaft

1. Einleitung Albert Rötterink, Emlicheim
2. Lied: Groafschupper Mäinschen 1 Grundschule Wilsum
3. Beginn der Moderation durch die Grafschafter Sprachgebiet Gerda Künnen, Neuringe
4. Emlichheim: Met Platt u ... mehr

Kategorie: CDs
€ 8,00
+ Versand

2680
Grafschafter Platt für den Schulunterricht
Materialsammlung

... mehr
Kategorie: Böker
€ 35,00
+ Versand

1732
Grafschafter Platt. Wörterbuch Hochdeutsch-Plattdeutsch

Dat Platt van de Grafschupp Bentheim, mit Anhänge to de Grammatik, Naams, Tietangaven, Planten-, Deer- un Ortsnaams

13,2 x 19,3 cm

Flexibel inbunnen.

ISBN 3-922428-85-1

Bad B ... mehr

Kategorie: Böker
€ 12,00
+ Versand

Siet 1 vun 1: Artikel 1 bet 3 vun 3